"Σκύλος ψυχοπαθής" ποιητικές συνθέσεις 1993 Κατερίνας Ν. Θεοφίλη (ζωγραφική Χρήστος Ν. Θεοφίλης)